وبلاگ

حمل و ترخیص کالا
بلاگ
By admin / 1397-03-23

جستجو بهترین نرخ حمل و ترخیص کالا !!

حمل و ترخیص کالا مهمترین قسمت امور واردات و صادرات کالا هست ، مالکان کالا برای رساندن کالا به دست...

Read More
حمل و نقل بین االمللی
بلاگ
By admin / 1397-03-22

یک شرکت حمل و نقل بین المللی چگونه باید باشد؟

یکی از گزینه های مهم و قابل توجه خرید و فروش کالا در جهان امور حمل و نقل بین المللی...

Read More
بلاگ
By admin / 1397-03-20

بهترین نوع حمل و نقل بین المللی کالا کدام است ؟

حمل و نقل بین المللی دریایی به همراه کانتینر روشی کم هزینه حمل و نقل بین المللی با شکلهای مختافی...

Read More
حمل و نقل بین المللی
بلاگ
By admin / 1397-02-06

پیدا کردن شرکت مناسب حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا با شرایط مناسب چگونه است ؟

 حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا تعداد زیادی بازرگان و تاجران کالا در زمینه واردات کالا و صادارت...

Read More
واردکنندگان کالا
بلاگ
By admin / 1397-01-15

روش پیدا کردن تمامی واردکنندگان کالا

واردکنند گان کالا

Read More
واردکنندگان کالا
بلاگ
By admin / 1397-01-04

چگونه صادرکنندگان و واردکنندگان کالا را بیابیم ؟

چگونه  صادرکنندگان کالا  و  واردکنندگان کالا  را پیدا کنیم ؟ ویژه شرکت های حمل و نقل بین المللی امروزه بازاریابی و فروش...

Read More
حمل و ترخیص کالا
بلاگ
By admin / 1397-01-04

اولین سامانه مناقصه وِیژه شرکت های حمل و ترخیص کالا در ایران

اولین سامانه مناقصه حمل و ترخیص کالا هست که تمامی شرکتهای واردکننده کالا میتوانند یهترین نرخ را برای حمل و ترخیص کالا خود دریافت کننده

Read More
حمل و ترخیص کالا
بلاگ
By admin / 1397-01-04

چطور هزینه مناسب برای حمل و ترخیص کالا تجاری خود پیدا کنیم!

چطور هزینه مناسب برای حمل و ترخیص کالا تجاری خود پیدا کنیم مهترین مورد برای انجام واردات و صادرات کالا...

Read More
شرکت ترخیص کالا
بلاگ
By admin / 1397-01-04

روند اصلی ترخیص یک کالا از گمرک چگونه است

روند اصلی ترخیص کالا از گمرک چگونه است حجم  واردات کالا  به کشور ایران به شکلهای مختلف زمینی ، دریایی...

Read More
حمل و نقل بین المللی
بلاگ
By admin / 1397-01-04

حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا بخش مهمی از تجارت کالا است!

ترخیص کالا و نحوه حمل و نقل آن در تجارت شما بسیار اهمیت دارد امروزه تجارت کالا در جهان رو...

Read More