وبلاگ

حمل و نقل بین المللی
بلاگ
By admin / 1397-02-06

پیدا کردن شرکت مناسب حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا با شرایط مناسب چگونه است ؟

 حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا تعداد زیادی بازرگان و تاجران کالا در زمینه واردات کالا و صادارت...

Read More
واردکنندگان کالا
بلاگ
By admin / 1397-01-15

روش پیدا کردن تمامی مالکان کالای شرکتهای بازرگانی و واردکنندگان کالا

بارینکو اولین سامانه مناقصه حمل و ترخیص کالا  در ایران   اتفاق و راهی تازه برای توسعه شرکتهای خدمات حمل...

Read More
واردکنندگان کالا
بلاگ
By admin / 1397-01-04

چگونه صادرکنندگان و واردکنندگان کالا را بیابیم ؟

چگونه  صادرکنندگان کالا  و  واردکنندگان کالا  را پیدا کنیم ؟ ویژه شرکت های حمل و نقل بین المللی امروزه بازاریابی و فروش...

Read More
حمل و ترخیص کالا
بلاگ
By admin / 1397-01-04

اولین سامانه مناقصه وِیژه شرکت های حمل و ترخیص کالا در ایران

اولین سامانه مناقصه حمل و ترخیص کالا هست که تمامی شرکتهای واردکننده کالا میتوانند یهترین نرخ را برای حمل و ترخیص کالا خود دریافت کننده

Read More
حمل و ترخیص کالا
بلاگ
By admin / 1397-01-04

چطور هزینه مناسب برای حمل و ترخیص کالای تجاری خود پیدا کنیم!

چطور هزینه مناسب برای حمل و ترخیص کالای تجاری خود پیدا کنیم مهترین مورد برای انجام واردات و صادرات کالا...

Read More
شرکت ترخیص کالا
بلاگ
By admin / 1397-01-04

روند اصلی ترخیص یک کالا از گمرک چگونه است

روند اصلی ترخیص کالا از گمرک چگونه است حجم  واردات کالا  به کشور ایران به شکلهای مختلف زمینی ، دریایی...

Read More
حمل و نقل بین المللی
بلاگ
By admin / 1397-01-04

حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا بخش مهمی از تجارت کالا است

ترخیص کالا و نحوه حمل و نقل آن در تجارت شما بسیار اهمیت دارد امروزه تجارت کالا در جهان رو...

Read More